Projekt EU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020482  - Filtro-ventilační jednotka KP19

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p., která prokáží, že naše konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU i ČR.

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů a Osvědčení o zkoušce z hlediska předpisů: NV163/2002 Sb. (stavební výrobky); NV 118/2016Sb. (nízké napětí) a NV117/2016 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) pro výrobek "Filtro-ventilační jednotka KP19